Kategóriák

Tilos a „szemléltetés” az Országgyűlésben 

Tilos a „szemléltetés” az Országgyűlésben 

Az lgazságügyi bizottság, mint a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős testület, általános érvényű állásfoglalást  adott ki arról, hogy nem alkalmazható úgynevezett szemléltetés az Országgyűlés plenáris ülésén, csak kivételesen, engedéllyel.

A felszólaló álláspontja kifejtéséhez a Házbizottságtól, illetve az országgyűlési bizottságtól kaphat engedélyt szemléltetésre.

A szemléltetésnek akkor lehet helye, ha a felszólaló álláspontjának megértése tárgyi, képi vagy hanghordozó eszköz használata nélkül nem lehetséges. Az így engedélyezett szemléltetés sem sértheti azonban az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget.

A szemléltetés kereteinek meghatározásakor minden ügy – az  összes körülmény figyelembevételével – a maga egyediségében vizsgálandó, ítélendő meg.

A bizottság indoklása szerint az Országgyűlésről szóló törvény megteremti ugyan a szemléltetés lehetőségét, de célhoz kötötten.

Az Igazságügyi bizottság a történeti előzmények és a nemzetközi példák alapján arra jut, hogy a szemléltetés minősíthető akár rendzavarásnak is, a jogkövetkezmény a házelnök megítélésén múlik. A parlamenti beszédjog (véleménynyilvánítás jogának)
gyakorlása nemcsak jogosultságokkal, hanem kötelezettséggel és felelősséggel is jár, amelynek terjedelme függ az adott helyzettől, az alkalmazott eszközöktől és a kontextustól, amelyben létrejött.

A szemléltetés

nem lehet öncélú,
nem irányulhat önmagában a parlamenti munka szándékos akađályozására,
provokatív figyelemfelkeltésre,
politikai haszonszerzés céljából a sajtónyilvánosság
elérésére.

Ez utóbbiak ugyanis alapjaiban sértik a többi képviselő méltóságát, az Országgyűlés tekintélyét, aláássák a képviseleti demokráciába vetett közbizalmat. 

Az ellenzéki képviselőket az előző ciklusban előszeretettel bírságoló  Kövér László házelnök szemléltetésért büntette Hadházy Ákost, amikor több táblát is tartott az éppen beszédet tartó Orbán Viktor elé, majd ki is tiltotta a plenáris ülésről, amikor egy „Stop propaganda” feliratú táblát lógatott a karzatról éppen Kövér László mögé.

Kapcsolódó
Hadházy táblával hekkelte meg Orbán beszédét: Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott
A miniszterelnök megpróbálta kirángatni a táblát az ellenzéki politikus kezéből.

The post Tilos a „szemléltetés” az Országgyűlésben  first appeared on 24.hu.

Related Posts